O mne


O mne
Životopis
Výtvarník Pavel Wavrek sa narodil 25.9.1955 v Liptovskom Mikuláši. Žije a tvorí ako umelec v slobodnom povolaní v Kežmarku. Ako sám o sebe tvrdí, je osamelým bežcom v škále námetov, ktoré vytvára. Blízkosť kaštieľa v Strážkach, kde žil maliar Ladislav Mednyanszký veľmi silno ovplyvnila jeho tvorbu. Paralela jeho techniky a techniky maľby Mednyanszkého je až nápadne veľmi blízka. Vyhľadáva zákutia, kde lúče slnka začínajú alebo ukončujú deň. Hmlou zahalené údolia a temné lesy prezrádzajú jeho úzku spätosť s prírodou. Stará architektúra spišských miest a hradov ožíva dávnou minulosťou na jeho obrazoch. Vo svojom ateliéri vytvoril za viac, ako 20 rokov práce, diela, ktoré sú roztrúsené u zberateľov po celej Európe, ale aj v súkromných galériách v USA. Hra svetla v jeho dielach navodzuje atmosféru pokoja. Ako ilustrátor používa techniku monotypie a perokresby. Návrhy pohľadníc, ktorých je autorom reprezentovali Slovensko a Podtatranský kraj na medzinárodnej propagačnej výstave v Paríži. V roku 1995 navrhol a zrealizoval propagačnú listinu pre štát Izrael prevedenú vodotlačou, ktorá sa do dnes používa aj ako dopisný papier. Táto práca bola zároveň aj absolutóriom, po ktorom sa rozhodol pre profesionálnu dráhu umelca. Má za sebou 26 samostatných výstav doma aj v zahraničí. V roku 2002 mu bola udelená cena mesta Kežmarok za výtvarnú činnosť a propagáciu doma aj v zahraničí. V kompletnom dejepise Slovenskej a Poľskej podtatranskej oblasti je uvedený ako maliar komorných a historických námetov. Ilustroval zbierku básni „Túžba“ a „Soví ľudia“ od Dr. Vladíka. Navrhol 20 pohľadníc spišského kraja.

Výstavy

1984 - Starý Smokovec
1986 - Praha
1988 - Spišská Belá
1989 - Kežmarok, Starý Smokovec, Poprad
1990 - Viedeň
1991 - Starý Smokovec
1992 - Kežmarok
1995 - Jeruzalem
1996 - Kežmarok
1997 - Poprad, Spišská Sobota, Šahy
2000 - Nowý Targ, Hajduszobozlo
2003 - Spišská Sobota
2004 – Kežmarok
2005 – Poprad
2006 - Kolektívne výstavy "Na husliach maľované" - Bratislava, Reduta, Košice, Dom umenia
2007 - Trnava, Palaco Ducale, Modena, Taliansko, Oxford a Lodnýn, anglicko, Praha, České Budejovice, Česká republika, Krakow, Poľská republika
2009 - 2010 - Brusel, Belgicko
I BUILT MY SITE FOR FREE USING